Obchodné podmienky

Všeobecné informácie

Proste Vape SRO
Stará Vajnorská 3338/17
831 04 Bratislava-Nové Mesto

Slovensko

e-mail: [email protected]
Tlf .: +4542656509

 

Každý môže nakupovať na justvape.nu, musí vám však byť minimálne 18 rokov.

 

Platby

Iba spoločnosť Vape SRO prijíma platby prostredníctvom služieb Dankort / VISA-Dankort, VISA, VISA Elektron, MasterCard, MobilePay Online a ApplePay.

 

Za kreditné karty sa neúčtujú žiadne poplatky.

Suma nebude z vášho kartového účtu čerpaná, kým nebude tovar odoslaný.

 

 

Nákladná doprava

Just Vape SRO prináša vo všetky pracovné dni. Just Vape IVS neplatí DPH ani colné poplatky. Prepravné časy a ceny sa v jednotlivých krajinách líšia a závisia od prepravnej spoločnosti, DHL Express, UPS EU, PostNord, Deutche Post a DPD International.

DHL Express po celom svete: 1 – 2 dni.
UPS EU: 2-7 dní.
PostNord: 2 – 14 dní.
DPD International: 2 – 10 dní.
Deutsche Post: 1 – 2 dni.

 

Storno práva

Ako spotrebiteľ máte pri nákupe u nás 14-dennú lehotu na zváženie, v ktorej máte právo nákup zrušiť.

 

Táto lehota na zváženie uplynie 14 dní po dni, keď ste dostali svoj tovar. Ak ste si pri rovnakom nákupe objednali niekoľko položiek a sú doručované osobitne, plynie lehota odo dňa, keď ste dostali poslednú položku.

 

Ak sa nákup skladá z niekoľkých zásielok alebo častí, právo na zrušenie zanikne 14 dní po dni, keď dostanete poslednú zásielku alebo posledný diel.

 

Lehota znamená, že do 14 dní od prijatia tovaru nám dáte vedieť, že chcete nákup zrušiť. Môžete poslať e-mail na adresu [email protected] alebo využite štandardný formulár na zrušenie, ktorý nájdete na konci obchodných podmienok.

Nákup nemôžete zrušiť odmietnutím prijatia tovaru, pokiaľ nás o tom súčasne neinformujete.

 

Ruší sa časť nákupu

Ak ste od nás kúpili viac ako jednu položku, môžete vrátiť jednu alebo viac položiek, aj keď boli zakúpené v jednej objednávke.

Upozorňujeme, že náklady na prepravu sa nevracajú, ak zrušíte časť svojho nákupu.

 

Vrátenie tovaru

Keď ste nás informovali, že rušíte nákup, máte na vrátenie tovaru 14 dní.

Za vrátenie balíka musíte zaplatiť sami a budete zodpovední za jeho poškodenie počas prepravy.

 

Žiadne právo na zrušenie
Nasledujúce dohody nie je možné zrušiť:

Dodávky zapečatených vecí, ktoré zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť, ak bola po dodaní porušená plomba.

 

Stav článku, keď ho vrátite

Ak sa hodnota článku zníži a dôvod je ten, že ste ho použili akýmkoľvek spôsobom nad rámec toho, čo bolo nevyhnutné na kontrolu typu a vlastností článku a jeho fungovania, potom je možné vrátiť iba časť kúpnej sumy spoločnosti ty. Suma, ktorú je možné vrátiť, závisí od predajnej hodnoty výrobku, a v určitých prípadoch to môže znamenať, že je možné vrátiť iba náklady na dopravu.

Odporúčame vám vrátiť výrobok v pôvodnom balení.

Ak originálne balenie chýba, môže to znížiť hodnotu výrobku.

 

Vrátenie kúpnej sumy

Ak zrušíte nákup, dostanete späť svoje peniaze. Ak sa hodnota článku zníži, odpočítame sumu, za ktorú zodpovedáte.

 

Vrátime vám všetky platby, ktoré od vás prijmeme, vrátane nákladov na doručenie (ktoré sa však nevzťahuje na ďalšie náklady na doručenie, ak ste si vybrali inú formu doručenia, ako je najlacnejší štandardný spôsob doručenia, ktorý ponúkame), a to najneskôr do 14 dní od deň, keď sme dostali vaše oznámenie, že chcete zrušiť dohodu.

Peniaze vrátime rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili pri nákupe, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

Platbu môžeme zadržať, kým nedostaneme článok, pokiaľ nám nezasiahnete dokumentáciu, ktorá vám vrátila.

 

Zašlite článok:

Proste Vape SRO
Stará Vajnorská 3338/17
831 04 Bratislava-Nové Mesto

Slovensko

 

Budeme prijímať iba balíčky odoslané priamo na túto adresu.

 

Právo podať sťažnosť

Keď s nami obchodujete ako spotrebiteľ, uplatňuje sa dánsky zákon o predaji tovaru.
To znamená, že máte právo podať sťažnosť do 24 mesiacov. Pred vrátením článku nás prosím kontaktujte.

Ak je vaša sťažnosť oprávnená, znamená to, že v závislosti od konkrétnej situácie môžete buď nechať tovar opraviť alebo vymeniť, alebo vám vrátiť peniaze, prípadne znížiť cenu.

 

Sťažnosť musíte podať v „primeranej lehote“ po zistení chyby. Ak reklamujete do dvoch mesiacov od zistenia chyby, bude sa na ňu vždy pozerať v primeranej lehote.

Ak je reklamácia oprávnená, vrátime vám (v rozumných prípadoch) náklady na prepravu. Výrobok musí byť vždy preladený vo vhodnom obale. Nezabudnite tiež získať potvrdenie o odoslaní, aby sme vám mohli zaplatiť vaše náklady na prepravu.

 

Upozorňujeme, že životnosť elektronických cigariet a príslušenstva môže mať obmedzenú životnosť, a to aj pri bežnom používaní, a že táto doba sa môže skrátiť pri nesprávnom alebo nesprávnom použití. Skutočná životnosť bude preto zvyčajne kratšia ako reklamačná doba.

 

Zašlite článok:

Proste Vape SRO
Stará Vajnorská 3338/17
831 04 Bratislava-Nové Mesto

Slovensko

 

Budeme prijímať iba balíčky odoslané priamo na túto adresu.

Po vrátení článku priložte podrobný popis problému.

 

Zásady osobných údajov

Keď s nami obchodujete, potrebujeme nasledujúce informácie:

Meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

 

Zaregistrujeme a odovzdáme osobné údaje, ktoré sú potrebné na doručenie tovaru k vám.

Osobné údaje sú zaregistrované na serveri JustVapeS.RO a sú uchovávané päť rokov, potom sú údaje vymazané.

Okrem toho spolupracujeme s radom ďalších spoločností, ktoré ukladajú a spracúvajú údaje. Tieto spoločnosti spracúvajú údaje výhradne v našom mene a nesmú ich používať na svoje vlastné účely.

Spolupracujeme iba so spracovateľmi údajov v EÚ alebo v krajinách, kde bude vašim údajom poskytnutá primeraná ochrana.

Na justvape.nu je osobou zodpovednou za údaje Just Vape SRO

Máte právo byť informovaní, aké podrobnosti o vás spracovávame.
Ak sa domnievate, že podrobnosti nie sú presné, máte právo na ich opravu. V určitých situáciách sme povinní vymazať vaše osobné údaje, ak nás o to požiadate. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich použili. Môžete nás tiež kontaktovať, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú spracovávané spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom. Môžete nám tiež napísať na adresu: [email protected]

Kde sa môžete sťažovať

Ak chcete ako spotrebiteľ reklamovať svoj nákup, kontaktujte nás prostredníctvom [email protected] . Ak sa vám nepodarí nájsť riešenie, môžete zaslať sťažnosť Centru pre riešenie sťažností na adresu:

 

Centrum pre Klageløsning

Nævnenes hus

Toldboden 2

DK-8800 Viborg

www.naevneshus.dk

 

Ak ste rezidentom v krajine mimo Dánska, môžete podať sťažnosť na online portáli sťažností Európskej komisie tu – http://ec.europa.eu/odr

 

 

Štandardný formulár na zrušenie

(Tento formulár je potrebné vyplniť a vrátiť až po uplatnení práva na zrušenie.)

 

Na

Proste Vape SRO
Stará Vajnorská 3338/17
831 04 Bratislava-Nové Mesto

Slovensko

[email protected]

 

Chcem využiť právo na zrušenie v kúpnej zmluve týkajúce sa nasledujúcich tovarov / služieb:

__________________________________________________________________________________

 

Objednané, dátum: _______________________________ Prijaté, dátum: _______________________________

 

Meno spotrebiteľa: ______________________________________________________________________________

 

Adresa spotrebiteľa: ___________________________________________________________________________

 

Podpis spotrebiteľa: _________________________________________ Dátum: _________________

(iba ak je obsah formulára uvedený na papieri)

 

 

 

Obchodné podmienky boli naposledy aktualizované dňa 16.12.2020

Dear Customers!.

We are now open and ready to ship orders again!
However, we are facing delays on orders due to bug fixing after moving and are working on to get this fixed ASAP
Justvape.nu

Scroll to Top
error: Alert: Content is protected !!